CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TW3

Viên nén Cloramin B

CÔNG TY DONA PACIFIC

Termida 240SC

CÔNG TY BAYER (PHÁP, THÁI LAN)-HÀNG NHẬP KHẨU

Temprid SC

CÔNG TY CP Á ĐÔNG JAPAN

PEKA TESLA 70EC

CÔNG TY HỢP TRÍ

Termize 200SC

AGROPHARM (ANH)-HÀNG NHẬP KHẨU

STMED PERMETHRIN 50EC

CÔNG TY SYNGENTA (BỈ)-HÀNG NHẬP KHẨU

OPTIGARD COCKROACH BAIT (Gián)

CÔNG TY SYNGENTA (BỈ)-HÀNG NHẬP KHẨU

OPTIGARD AB 100 (KIẾN)

CÔNG TY SYNGENTA (BỈ)-HÀNG NHẬP KHẨU

ADVION COCKROACH GEL DIỆT GIÁN