Tên công ty CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT SUMITOMO
Thành lập 22 tháng 9 năm 1913
Trụ sở chính
(Tokyo)
Tòa nhà đôi Tokyo Sumitomo (phía Đông),
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, Nhật Bản
BẢN ĐỒ

(Osaka)
Tòa nhà Sumitomo,
5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka 541-8550, Nhật Bản
BẢN ĐỒ

Sự quản lý
Giám đốc đại diện & Chủ tịch: Keiichi Iwata

Thủ đô
89,699 triệu yên (tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2020)

Cuối năm tài chính
31 tháng Ba

Lĩnh vực kinh doanh
Ngành hóa dầu & nhựa, ngành năng lượng & vật liệu chức năng, ngành hóa chất liên quan đến CNTT, ngành khoa học sức khỏe & cây trồng, ngành dược phẩm, các ngành khác

Số lượng nhân viên

Chưa hợp nhất: 6.214 (Tính đến tháng 3 năm 2020) Hợp nhất: 33.586 (Tính đến tháng 3 năm 2020)

Số lượng công ty con và công ty liên kết
218 (Tính đến tháng 3 năm 2020)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *